ZTE Việt Nam

Sứ mệnh:
1.        Trở thành Top 5 thương hiệu điện thoại được nhiều người tin dùng.
2.        Quan tâm phát triển, hỗ trợ nghề nghiệp cho nhân viên, để cùng chung tay phát triển ZTE bền vững
3.        Không ngừng gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư và luôn có trách nhiệm đối với xã hội.
 
Tầm nhìn:
Trở thành doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam có môi trường làm việc tốt nhất.
 
Giá trị cốt lõi:
1.        Tôn trọng lẫn nhau và tân tâm với ZTE.
2.        Cam kết phục vụ với tất cả sự cống hiến tận tâm với Khách hàng.
3.        Nỗ lực với sự sáng tạo để tạo dựng thương hiệu ZTE Việt Nam nổi tiếng.
4.        Hoạt động với quản lý khoa học để tăng hiệu suất của công ty.